Все частіше в розмовах, газетах, з екранів телебачення і, особливо, в мережі Інтернет Ви чуєте слова «Легалізація документів» і «Апостиль». Тепер дані поняття тісно торкнулися і Вас.
Що ж, ми раді допомогти Вам, по-перше, роз'ясненням значення даних понять, і, по-друге, наданням кваліфікованих послуг, а також консультуванням з тих питань, які ми не змогли відобразити на нашому сайті.

Отже, видані документи, що мають юридичну силу на території однієї держави, можуть бути використані на території іншої держави тільки після їх відповідного посвідчення. В даний час існує 2 способи такого посвідчення :

1. Консульська легалізація документів;
2. Проставлення Апостиля.

Вибрати той або інший спосіб Ви не маєте нагоди самостійно, оскільки це визначається міжнародними нормативними актами, і Вам потрібно лише ним слідувати.
1 спосіб - Консульська легалізація – полягає в підтвердженні відповідності документів законодавству держави їх походження і є засвідченням автентичності підпису посадовця, його статусу і, в належних випадках, друці уповноваженого державного органу на документах і актах з метою використання їх в іншій державі.
Іноземні документи, призначені для використання на території України, можуть бути легалізовані на території тієї держави, де ці документи видані, або ж безпосередньо в Україні. В першому випадку документ спочатку засвідчується в Міністерстві закордонних справ або іншому уповноваженому органі держави, на території якої виданий документ, а потім легалізовується в консульській установі України в даній державі. В другому випадку іноземний документ спочатку засвідчується в дипломатичному представництві або консульській установі тієї держави, на території якої був виданий документ, а потім легалізовується в Департаменті консульської служби МЗС України. І в тому і в іншому випадку при необхідності може бути вимагатися нотаріально засвідчений переклад документа на українську мову.
Очевидно, що процедура легалізації достатньо складна і вимагає значних витрат.
З метою спрощення процесу визнання іноземних документів в 1961 році в м.Гаага (Нідерланди) була підписана Конвенція, що відміняє вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаагська конвенція).
Відповідно до Гаагської конвенції на документах, виданих компетентними органами однієї держави, і призначених для використання на території іншої держави, проставляється спеціальний штамп – «Апостиль». Це і є 2-й спосіб. Він може ставитися безпосередньо на документ або проставлятися на окремому листі, скріпленим з документом.

Установи, уповноважені проставляти апостиль на документі:
• Міністерство Юстиції України
• Міністерство закордонних справ України
• Міністерство освіти та науки України

Апостиль посвідчує автентичність підпису особи, що підписала документ, її посаду автентичність печатки чи штампу, яким скріплений цей документ. Підпис, печатка чи штамп, що проставляється компетентним органом на апостилі, не вимагають ніякого подальшого завірення або легалізації, а документ, на якому проставлений апостиль, може бути використаний в будь-якій з країн-учасниць Гаагської конвенції.

Проте, легалізація і проставлення Апостиля не потрібна, якщо міжнародним договором передбачена відміна або спрощення цих процедур.
Так, двосторонніми договорами про взаємну правову допомогу і Конвенцією про правову допомогу і правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року передбачено, що документи, які на території однієї з Договірних Сторін виготовлені або засвідчені установою або спеціально на те уповноваженим органом в межах їх компетенції і по встановленій формі і скріплені офіційною печаткою, не вимагають на території іншої Договірної сторони якого-небудь посвідчення (легалізації). Відносно таких документів може вимагатися тільки їх нотаріально засвідчений переклад.