• товарно-супровідна документація;
• рахунки-фактури, інвойси;
• сертифікати походження, відповідності, якості;
• ветеринарні, радіологічні, санітарно-епідеміологічні свідоцтва;
• протоколи випробувань, висновки експертів та ін.